Вівторок, 27.02.2024, 11:06
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна  Мій профіль Вихід Вхід                                                                               
Про ЦБС
Користувачам
Статистика

OnLine
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Європа-це ми
BookCrossing
Наші партнери
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Пошук

Правила користування

ПРАВИЛА

 Користування бібліотекою Мелітопольської міської ЦБС  

 

  1. Загальні положення      
      
                1.1. Дані правила користування бібліотеками в Україні розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами і доповненнями, „Типових правил користування бібліотеками в Україні (2000 р.), з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказом Міністерством культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319. 

1.2. Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

                1.3. Основними напрямками бібліотечної діяльності є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування. 

  

2. Права користувачів

               2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. 

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

                2.3. Користувачі бібліотеки мають право: 

-   безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ( крім комерційних без даних);

                - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; 

-   безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

                -   одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА); 

-   одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

                -   користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі; 

-   брати участь у роботі бібліотечних рад.

                Перелік окремих видів додаткових платних послуг, що надаються бібліотекою, і розмір оплати їх визначаються у встановленому порядку згідно існуючих актів та відповідних прейскурантів. 

2.4. Користувачі мають одержувати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види та типи документів, що видаються лише в читальному залі.

                2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. 

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на їх відсутній попит користувачів. Для оформлення продовження терміну користування читач пред'являє видання бібліотекарю.

                2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі. 

2.7. При наданні користувачем документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

               2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх ( або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін. 

2.9. 0соби, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7. типових правил.

               2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек. 

2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

                2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою. 

 

  3. Обов'язки користувачів 

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати та дають відомості для заповнення реєстраційної картки.

                У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. 

Діти та підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

               3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач. 

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

               3.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. 

3.5. 3а втрату або псування документ з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

               3.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою від одного місця до року. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. 

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

                3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. 

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою без даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

  

4.Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

                4.1 .Бібліотеки зобов'язані:               

            -    інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011 р.; 

-    створити умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

            -   дбати про культуру обслуговування користувачів; 

-       формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

            -       задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами; 

-     систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачем документів;

            -     ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів; 

-     не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь - якою метою, крім наукової, без їх згоди;

            -     створити бібліотечні ради; 

-     звітувати перед користувачами бібліотеки і громадськістю.

 


Сайт створений при підтримці ЕГФ ЗНУ в м.Мелітополі